Montering av stomme och grundläggning

Under november har stommen till hus 3 monterats och grundplattan till hus 2 förberetts och gjutits.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FÖLJ OSS

  • Facebook Classic

© 2015 by Hangaren Bostad