Grundläggning och parkeringsplatser

Under oktober har förberedelser för grunden skett och plattan gjutits till hus 3. Även parkeringsplatser och grunden till hus 2 och 1 har förberetts.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FÖLJ OSS

  • Facebook Classic

© 2015 by Hangaren Bostad