Förberedande rivningsarbeten

Under september och oktober har den befintliga byggnaden rivits för att lämna plats åt de 3 nya husen.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FÖLJ OSS

  • Facebook Classic

© 2015 by Hangaren Bostad