Förberedande markarbeten

De förberedande markarbetena är nu i full gång. Träd har fällts och marken skall täckas av. I bildgalleriet kan man se hur det ser ut efter trädfällningen.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FÖLJ OSS

  • Facebook Classic

© 2015 by Hangaren Bostad