Förberedande markarbeten

Förberedelserna för bygget är nu i full gång. På tomten finns en byggnad som skall rivas. Därefter påbörjas markarbetena och grunden för de nya husen.Förberedelserna för bygget är nu i full gång. På tomten finns en byggnad som skall rivas. Därefter påbörjas markarbetena och grunden för de nya husen.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

FÖLJ OSS

  • Facebook Classic

© 2015 by Hangaren Bostad